Innkalling til årsmøte Tollnes fotball 7. desember

 

Til :

Alle medlemmer

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TOLLNES FOTBALL

 

Dato :             Torsdag  7 desember 2017

Tid :               kl. 18.00

Sted :              Klubbhuset

 

Dagsorden for årsmøtet :

 

1.Godkjenning av årsmøtet

2.Godkjenning av innkalling, saksliste

3.Valg av møteleder og sekretær

4.Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

5.Godkjenning av fremmøtte representanter

6.Årsmeldinger 2017

7.Status økonomi 2017

8.Budsjett 2018

9.Innkomne forslag 

10.Valg av styre, revisorer og valgkomité,

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret ihende innen 30 november 2017

 

Styret

 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift