Innkalling til årsmøte Tollnes 2016

Årsmøte for Tollnes Ballklubb er berammet til 15 mars 2016.

Til :

Alle medlemmer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TOLLNES BALLKLUBB

Dato :             Tirsdag 15 mars 2016

Tid :               kl. 19.00

Sted :              Klubbhuset

Dagsorden for årsmøtet :

1.Godkjenning av fremmøtte representanter

2.Godkjenning av innkalling, saksliste

3.Valg av møteleder og sekretær

4.Velge 2 representanter til å underskrive protokoll

5.Årsmeldinger 2015

6.Regnskap Tollnes Fotball 2015 - valg av revisorer

7.Innkomne forslag

8.Fastsette medlemskontigent

9.Budsjett 2016

10.Valg av styre, revisorer og valgkomité

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret ihende innen 1 mars 2016

Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift